Rekisteriseloste

Sukuseura pitää henkilörekisterilain alaisena luetteloa henkilöistä.

Rekisteriseloste:

Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laadittu 19.7.2005 Esko Saari

1. Rekisterinpitäjä:
Nimi: Vähäkangas Sukuseura ry
Yhteystiedot:
Osoite: Kiviojantie 11, 84100 Ylivieska
Puhelin: 08 422723
Sähköposti: esko.saari@kotinet.com

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Esko Saari

3. Rekisterin nimi: Vähäkangas Sukuseura, tietokanta

4. Rekisterin käyttötarkoitus:
Hakemisto sisältää tietoja henkilöistä, jotka polveutuvat 1737 Iissä syntyneen ja Ylivieskassa asuneen Anders Kuulan joka eli 1737-1795 sekä tällaisen henkilön puoliso, lapset ja viimemainittujen puolisot.

Jäsenluettelon ylläpito sukututkimusta sekä sukutiedotteiden toimittamista ja muuta yhteydenpitoa varten. Sukuseura voi käyttää sukurekisterin sisältämiä tietoja toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Sukuseura voi julkaista sukurekisterin sisältämiä tietoja sähköisenä tai kirjallisena, ellei sukurekisteriin kuuluva sitä erikseen kiellä (ks. kohta 9).

5. Rekisterin tietosisältö
Hakemistoon tallennetaan henkilön etunimet, lempinimet, sukunimet, sukupuoli, syntymäaika, syntymäpaikka, kuolinaika, kuolinpaikka, hautaamisaika, ja -paikka, ammatti, vihkimisaika ja -paikka, osoite- ja puhelintiedot, kuvia ja ääninäytteitä.

6. Säännönmukaiset lähteet
henkilön itsensä ilmoittamat tiedot
henkilön sukulaisten ilmoittamat tiedot
matrikkelit ja muut julkaisut
sukututkimuksen perinteiset arkistolähteet
Väestörekisterikeskus.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Sukuseura voi luovuttaa sukurekisterin tietoja sukututkimukseen, sukuseurojen yhteistoimintaan liittyvissä tapauksissa Henkilötietolain 26§ sallimissa puitteissa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Elektroninen aineisto:
Tiedot sijaitsevat rekisterinpitäjän tietokoneessa, joka on suojattu Symantec Nortonin viruksentorjunta- ja palomuuriohjelmalla.

Manuaalinen aineisto:
Tietoja säilytetään sukuseuran arkistossa rekisterinpitäjän asunnossa.

9. Tarkastusoikeus
Hakijalla on henkilötietolain 26§ mukaan oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu hakemistoon. Tarkastuspyyntö lähetetään kohdassa 1 mainitulle henkilölle kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna.

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 5.4.2008