Vähäkangas sukuseura ry

Vähäkankaan suku kokoontuu

 

Pitkän tauon jälkeen Vähäkankaan sukuun kuuluvia kutsutaan koolle sukutapaamiseen. Tapaaminen järjestetään Wanahat Wehkeet kylätiellä-tapahtuman yhteydessä elokuun ensimmäisenä lauantaina 6.8. klo 14. Kokoontumispaikkana on Vähäkankaan kyläpuisto Yrttikorventiellä. Suomen ensimmäinen kyläpuisto antaa mukavat puitteet kesäiselle tapaamiselle. 

Päiväkahvien lomassa on ohjelmahetki puheenvuoroineen ja yhteislauluineen. Toisten kohtaamiselle ja vapaalle seurustelulle on myös varattu aikaa. 

Tapaamisen jälkeen on mahdollisuus tutustua Ylivieskan uuteen kirkkoon klo 16 alkaen. Kirkkoa esittelevät sukuseuran hallituksen jäsenet Esko Saari ja Jouko Hannula.  

Tänä vuonna tulee myös kuluneeksi 25 vuotta kyläpuiston avauksesta.

 

Sukutapaaminen 2022

Korona on vähän hellittänyt ja nyt uskalletaan suunnitella sukutapaamista tälle kesälle. Vähäkankaalla on Wanhat Vehkeet tapahtuma la 6.8. päivällä ja sukutapahtuma on ajoitettu alkamaan klo 14.00 kyläpuistossa, säävarauksella. Tapahtumassa on vähän yhteistä ohjelmaa ja enemmän yhteistä keskustelua. Voitte varata viikonlopun tälle asialle. Tarkemmin myöhemmässä vaiheessa kun asiat varmistuvat.

Tiedotuslehtinen

Teimme tiedotuslehtisen sukuseuran asioista. On postitettu jäsenille jäsenmaksutiedon yhteydessä nyt keväällä 2022.

Sisältönä

Puheenjohtajan tervehdys löytyy täältä

Hallituksen jäsenten esittely 

Hautakivi juttu 

DNA-testauksen tuloksia

Jäseneksi tietoja

Sukuseuran tapahtumia

Tilannepäivitys. Koronatilanne on jälleen pahentunut, kesällä on päädytty siihen että kylätapahtumaa ei järjestetä tänä vuonna 2021 ja silloin myös sukutapaaminen siirtyi uudelleen. Nyt on tähtäimessä vuosi 2022. Annetaan tietoa kun saadaan päätöksiä tiedoksi.

Korona jatkuu, vaikkakin on lieventynyt. Vuodelle 2021 suunnitellut sukukokous ja Wanhat Wehkeet tapahtuma on päätetty siirtää v 2022. Kokoontumisrajoitukset ovat helpottuneet mutta asia ei karkaa vaikka kokoukset siirtyykin.

Sukukokous

Koronatilanne on hellittänyt lähialueella. Sukuseuran hallitus päätti kutsua yleisen sukukokouksen koolle su 26.7.2020. Kokouspaikkana on Pylvään kylätalo, katuosoitteena Lentokentäntie 337 Ylivieska. Aloitamme kahvitarjoilulla ja varsinainen kokous klo 14.00. 

Asioina sääntömääräiset asiat, edellisten tilikausien tilinpäätökset, uuden hallituksen valinta. Käsitellään myös sääntömuutoksia sukukokousten aikaväliä ja etäosallistumista koskevia kohtia.

Tervetuloa paikalle ja on myös mahdollista osallistua Skypen kautta. Henkilöt jotka haluavat nettiosallistumisen laittakaa sähköpostia esko.saari@kotinet.com niin varmistetaan osallistuminen.

Sukuseuran hallitus 22.6.2020

ps. Kokouksen yhteydessä voi liittyä sukuseuran jäseneksi.

Koronaviruksen huomiointi

Valtiovallan toimesta on rajoitettu tapahtumien järjestämistä ja sen vuoksi on hyvin todennäköistä että seuraava sukukokous pidetään vasta 2021. Wanhat wehkeet kylätapahtuma on seuraavan kerran 2021 elokuun alun lauantaina ja silloin ilmeisesti pidetään myös sukukokous.

Pankkitilin muutos

Sukuseuramme päätyi vaihtamaan pankkia ja silloin muuttui myös käytettävä pankkitilinnumero johon mm jäsenmaksut maksetaan. Uusissa laskuissa on oikea tilinumero, mutta jos maksaa vanhoilla tiedoilla niin silloin pitää käyttää tätä uutta numeroa FI4847540010077204. Pankki on Sievin Osuuspankki ja kuuluu POP-ryhmittymään. Vanhatilinumero poistuu pian.

Sukukokous?

Seuraava sukukokous, -tapaaminen on suunnitelmissa järjestää Wanahat-Wehkeet-kylätapahtuman yhteydessä elokuun alussa 2021. Tilanne muuttunut, kokous pidetään su 26.7.2020.

Jäsenrekisteri

Sukuseura ottaa käyttöön verkkopohjaisen jäsenrekisterin, jossa jäsenet itse voivat päivittää tietonsa. 

Jo aikaisemmin jäseneksi liittyneet ja jäsenmaksun maksaneet voivat lähettää sähköpostiosoitteensa joko uuden jäsenen tietotavalla tai muilla yhteysmuodoilla. Sähköpostiosoite toimii käyttäjätunnuksena ja ilman sitä ei voi liittyä jäsenrekisteriin. (Lisätty 12.4.2022).

Mikäli olet uusi jäsen täytä oheiset jäseneksi liittymistiedot ja hyväksy käyttöehdot. Kun jäsenrekisterinhoitaja on tarkistanut tietosi saat tiedon sähköpostiisi ja ohjeet kirjautumisesta.

Jäsenrekisteri vastaa sähköpostiin ja mukana tulevalla linkillä (asiakas) jäsen muuttaa salasanan mieleiseksi ja sitten pääsee täydentämään omia tietojaan. Tämä kierros varmistaa kevyesti jäsenkelpoisuuden.

Hyväksytyt jäsenet voivat kirjautua tietoihin tästä

Jos olet hukannut salasanan saat tilattua uuden tästä

Henkilötietojen käsittely

Sukuseuran hallitus on hyväksynyt käyttöön uuden tietosuojadirektiivin ja -lain mukaisen käsittelyselosteen asiasta.

Vähäkangas Sukuseura ry henkilötietojen käsittelyseloste

  1. SELOSTE KÄSITTELYTOIMISTA

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 30 artiklan mukainen seloste henkilötietojen käsittelytoimista Vähäkangas Sukuseura ry:ssä

Päiväys: 25.5.2018

Rekisterin pitäjä ja henkilötietojen käsittelijät

Rekisterin pitäjä Vähäkangas Sukuseura ry. Kiviojantie 11, 84100 Ylivieska

Henkilötietojen käsittelijät

Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Jäsenrekisteri: Yhdistyslain 11 §:n mukaisen velvoitteen täyttäminen ja jäsenetujen hallinnointi. Oikeusperuste: Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (tietosuoja-asetuksen 6 artikla kohta 1c)

Sukututkimusrekisteri

  1. Sukuseuran sääntömääräiseen toimintaan kuuluvaa suku- ja henkilöhistoriallisten tietojen kerääminen ja tallentaminen sukututkimusrekisteriin.

Oikeusperuste: Yhdistyslain 11 §:n mukaisen velvoitteen täyttäminen ja jäsenetujen hallinnointi (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan kohta 1e ja tietosuojalain 4 § kohta 3).

  1. Sukututkimuksen julkaiseminen rekisterinpitäjän hallinnassa olevalla, suppealla ja rajoitetulle käyttäjäkunnalle suunnatulla verkkosivulla. Oikeusperuste: Yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen historiallista tutkimusta varten (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan kohta 1e ja tietosuojalain 4 §kohta 3).
  2. Pääosin sukututkimusrekisteristä koostuvan sukukirjan julkaiseminen. Oikeusperuste: Rekisterinpitäjän oikeutettu etu (tietosuoja-asetuksen 6 artikla kohta 1f). Rekisterinpitäjän oikeutettu etu: Sanavapauden käyttäminen.

Rekisteröidyn ei ole pakko antaa rekisterinpitäjälle tämän pyytämiä tietoja eikä antamatta jättämisellä ole hänelle seurauksia. Yhdistyslain 11 §:ssä säädettyjen henkilötietojen antaminen jäsenrekisteriin on sukuseuran jäsenyyden edellytys.

Rekisteröityjen ryhmät

Jäsenrekisteri: Vähäkangas sukuseura ry:n jäsenet

Sukututkimusrekisteri: Vähäkangas sukuun kuuluvat henkilöt ja heidän puolisonsa ja näiden vanhemmat sekä suvun esipolvet.

Käsiteltävät henkilötiedot

Jäsenrekisteri: Rekisteröidyn täydellinen nimi ja kotipaikka, ulkomaalaisen osalta kansalaisuus. Tiedot on saatu rekisteöidyltä itseltään.

Sukututkimusrekisteri: Henkilön täydellinen nimi ja syntymätiedot, muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset henkilötiedot sekä suostumus- ja kielitiedot. Elossa olevien erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella tai rekisteröidyn saatettua ne julkisiksi. Tiedot on saatu osin rekisteröidyiltä itseltään, osin väestötietojärjestelmästä, erilaisesta arkistoaineistosta ja painetuista lähteistä.

Henkilötietojen vastaanottajat

Jäsenrekisteri: Rekisteröityjen yhteystietoja käsitellään sukuseuran viestintätarkoituksissa.

Sukututkimusrekisteri: Henkilötietoja siirretään sukututkimusrekisteristä sukuseuran hallinnassa olevalle, rajoitetulle käyttäjäkunnalle suunnatulle verkkosivustolle sekä sukukirjan käsikirjoituksen pohja-aineistoksi.

Rekisterin pitäjä ei luovuta elossa olevien henkilötietoja sukuseuran ulkopuolelle eikä siirrä niitä kolmanteen maahan.

Henkilötietojen säilytysaika

Jäsenrekisteri: Rekisteröidyn henkilötietoja säilytetään jäsenrekisterissä niin kauan kuin hän on sukuseuran jäsen ja poistetaan viivytyksettä sen jälkeen, kun rekisteröidyn ero sukuseurasta on astunut voimaan tai hänet on katsottu eronneeksi.

Sukututkimusrekisteri: Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin sukututkimusrekisterin ylläpito kuuluu sukuseuran sääntömääräiseen toimintaan. Sen päätyttyä sukututkimusrekisteri joko siirretään arkistoviranomaiselle arkistointitarkoituksiin tai hävitetään.

Käsittelyn turvatoimet

Tietojen eheyden ja saatavuuden takaamiseksi ja laittoman käytön estämiseksi rekisterinpitäjä käyttää seuraavia luotettavia tietojärjestelmien ja palvelinpalvelujen toimittajia, jotka huolehtivat henkilötietojen asianmukaisesta teknisestä suojauksesta (Avast-virustorjunta, Elisa-turvapaketti, palveluntarjoajien nimet)

Rekisterinpitäjä on velvoittanut ohjelmistojen ja palvelinpalvelujen toimittajat viivytyksettä tiedottamaan tietoturvaloukkauksista rekisterinpitäjälle niiden dokumentoimiseksi. Rekisterinpitäjä ei käsittele henkilötietoja, jotka todennäköisesti aiheuttaisivat rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien kannalta korkean riskin toteutumisen.

Rekisterinpitäjä ei aio käsitellä henkilötietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin siihen mihin tiedot on kerätty.

Rekisteröidyn oikeudet

  1. Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista.
  2. Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskeva virheellinen henkilötieto oikaistua.
  3. Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskeva henkilötieto poistetuksi rekisteristä tai kieltää henkilötietonsa käsittely.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus saada itse antamansa henkilötiedot siirretyksi toiseen järjestelmään silloin, kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.
  5. Reksiteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojensa käsittelylle.
  6. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuoja-asetuksen tai muun lainsäädännön vastaisesta henkilötietojensa käsittelysta valitus tietosuojavaltuutetulle.

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 30.3.2019.